Strona firmowa: 4Active.eu
Waluta:
PLN

Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją). W przypadku prowadzenia procedury gwarancyjnej za pośrednictwem Sprzedającego, odpowiedź na zgłoszenie reklamacji Kupującego będącego konsumentem będzie udzielana w terminie do 14 dni.
 2. Po przejściu własności towaru na Kupującego ma on prawo, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres firmy lub elektronicznie adres e-mailowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący zobowiązany jest odesłać nienaruszony towar w przesyłce należycie zapakowanej oznaczonej w widocznym miejscu „zwrot” w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty związane z odesłaniem towaru.
 5. Nie podlegają zwrotowi dodatkowe koszty dostawy do Konsumenta wynikające z wybrania droższej od najtańszej opcji wysyłki.
 6. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę, jako dowód zakupu oraz oświadczenie, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Pieniądze za zwrócony produkt Konsument otrzyma w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru.
 8. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami jak również programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Dla testów medycznych jako wyrobów medycznych w kwestiach zwrotu towaru stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r., art. 96 ust. 5-6).
 12. Pkt. 2-11 niniejszego regulaminu dotyczą Kupującego będącego konsumentem.
 13. W przypadku Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. W przypadku Kupującego nie będącego konsumentem, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki