Strona firmowa: 4Active.eu
Waluta:
PLN

Polityka prywatności

Opublikowano:

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych oraz zasady wykorzystania plików "cookies".

§1. Polityka Bezpieczeństwa

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 niniejszym informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie firma 4Active Artur Papp, ul. Jana Pawła Woronicza 12, 31-409 Kraków, NIP: 945-177-77-12.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: info@4active.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i wykonanie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego sklep.4active.eu w szczególności w następujących zbiorach:
   
  Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
  Zbiór danych osobowych Klientów
  • imię i nazwisko
  • firma przedsiębiorcy
  • adres zamieszkania
  • adres siedziby
  • NIP
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  Realizacja umowy zawartej z Klientem.
  Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  Umożliwienie kontaktu z Usługodawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami.

   
 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Administratora (info@4active.eu) lub pocztą tradycyjną na adres: 4Active Artur Papp, ul. Jana Pawła Woronicza 12, 31-409 Kraków.
 8. Każdy użytkownik, który dokonuje zakupów w Sklepie ma możliwość założenia własnego konta. Pozwala ono zapamiętać jego dane teleadresowe w bazie Sklepu oraz udostępniać historię oraz status zamówień.
 9. Na życzenie użytkownika istnieje możliwość skasowania konta, a także zmian danych w nim zapisanych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 12. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

§2. Wykorzystanie plików Cookie oraz Statystyki Google

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza zgodę na zapisywanie plików Cookie („Ciasteczka”). Są to niewielkie pliki zapisywane przez przeglądarkę w celu poprawnego działania Sklepu. Wykorzystywane są do przechowywania sesji zalogowanego Klienta oraz zawartości koszyka zakupów.
 2. Sklep również korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików Cookie w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach (dostępne wyłącznie dla właściciela witryny).
 3. Ponadto Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa. W celu ochrony prywatności użytkownika odwiedzającego witrynę, Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
 4. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 5. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§3. GROMADZENIE ZAPYTAŃ HTTP I LOGI SERWERA

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. pierwszy wiersz żądania http,
  4. kod odpowiedzi http,
  5. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu cambridge-diagnostics.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki