Strona firmowa: 4Active.eu
Waluta:
PLN
Kalprotektyna Badanie laboratoryjne na stężenie kalprotektyny w próbce kału

WYSYŁKOWE BADANIE MEDYCZNE


Laboratoryjne badania diagnostyczne


 • Badanie laboratoryjne, które wykonasz nie wychodząc z domu
 • Materiał transportowany w warunkach chłodniczych - bezpłatna wysyłka zwrotna
 • Wynik ilościowy opracowany w laboratorium
 • Badanie z próbki kału

Opis badania

Jest to badanie laboratoryjne pozwalające na określenie stężenia kalprotektyny w próbce kału. Badanie wykonywane jest w specjalistycznym laboratorium analityczno - bakteriologicznym na podstawie przesłanej próbki materiału biologicznego. Wynik badania wysyłany jest e-mailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 10 dni roboczych.


Uwaga: Do każdego badania dostarczany jest specjalny Zestaw Pobraniowy w zależności od rodzaju próbki - krew/kał. Jedno badanie wykonywane jest dla jednej osoby.
Jeżeli decydujesz się na większą ilość badań, prosimy o informacje w "uwagach do zamówienia" dla ilu osób przeznaczone są badania.


Materiał do badania Próbka kału
Warunki transportu próbki Materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą zwrotną przesyłką kurierską (na terenie Polski)
Wynik Ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Sposób przeprowadzenia Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. Wynik jest przesyłany e-mailowo lub listownie do 10 dni roboczych.

Procedura wykonania

Przed przeprowadzeniem badania dostarczany jest specjalny zestaw pobraniowy zawierający wszelkie niezbędne narzędzia konieczne do pobrania odpowiedniej ilości materiału oraz utrzymania środowiska ujemnej temperatury. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu niewielkiej ilości próbki kału (dołączony sterylny pojemnik). Następnie zabezpieczony materiał do badań przesyła się kurierem na adres zwrotny. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta oraz instrukcja nadania przesyłki. Wynik testu wysyłany jest e-mailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 10 dni roboczych, licząc od otrzymania materiału przez laboratorium.


Uwaga: Do każdego badania dostarczany jest specjalny Zestaw Pobraniowy w zależności od rodzaju próbki - krew/kał. Jedno badanie wykonywane jest dla jednej osoby.
Jeżeli decydujesz się na większą ilość badań, prosimy o informacje w "uwagach do zamówienia" dla ilu osób przeznaczone są badania.


Zawartość zestawu pobraniowego

Zestaw pobraniowy przesyłany do Klienta zawiera:

 • Jałowy pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
 • Wkład chłodzący, który po zamrożeniu w zamrażalce zapewnia odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
 • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim

Czym jest kalprotektyna?

Kalprotektyna to najnowszy marker stanu zapalnego w jelitach. Jej zwiększone stężenie w kale związane jest z wystąpieniem ostrych stanów zapalnych, takich jak:

 • nieswoiste zapalenie jelit (choroba Leśnowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),
 • polipy i nowotwory jelita,
 • infekcje bakteryjne.

Kalprotektyna jest białkiem wiążącym wapń i cynk, które stanowi około 60 % białek neutrofili. W mniejszych ilościach występuje w monocytach i makrofagach. Stężenie kalprotektyny w kale występuje wskutek napływu neutrofilów do światła jelit przez zmienioną zapalnie błonę śluzową jelit.

Wykazano, że wzrost poziomu kalprotektyny w kale ma miejsce w przypadku ostrych stanów zapalnych, takich jak nowotwory jelit czy nieswoiste choroby zapalne. U pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit dochodzi do rozszczelnienia bariery jelitowej, a w konsekwencji do przenikania leukocytów przez ścianę jelita. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie kalprotektyny w kale i określanie jej stężenia. U chorych z NZJ w stanie zaostrzenia choroby stężenie omawianej substancji jest znacznie wyższe niż u osób zdrowych.

Opis towaru

WYSYŁKOWE BADANIE MEDYCZNE


Laboratoryjne badania diagnostyczne


 • Badanie laboratoryjne, które wykonasz nie wychodząc z domu
 • Materiał transportowany w warunkach chłodniczych - bezpłatna wysyłka zwrotna
 • Wynik ilościowy opracowany w laboratorium
 • Badanie z próbki kału

Opis badania

Jest to badanie laboratoryjne pozwalające na określenie stężenia kalprotektyny w próbce kału. Badanie wykonywane jest w specjalistycznym laboratorium analityczno - bakteriologicznym na podstawie przesłanej próbki materiału biologicznego. Wynik badania wysyłany jest e-mailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 10 dni roboczych.


Uwaga: Do każdego badania dostarczany jest specjalny Zestaw Pobraniowy w zależności od rodzaju próbki - krew/kał. Jedno badanie wykonywane jest dla jednej osoby.
Jeżeli decydujesz się na większą ilość badań, prosimy o informacje w "uwagach do zamówienia" dla ilu osób przeznaczone są badania.


Materiał do badania Próbka kału
Warunki transportu próbki Materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą zwrotną przesyłką kurierską (na terenie Polski)
Wynik Ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Sposób przeprowadzenia Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. Wynik jest przesyłany e-mailowo lub listownie do 10 dni roboczych.

Procedura wykonania

Przed przeprowadzeniem badania dostarczany jest specjalny zestaw pobraniowy zawierający wszelkie niezbędne narzędzia konieczne do pobrania odpowiedniej ilości materiału oraz utrzymania środowiska ujemnej temperatury. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu niewielkiej ilości próbki kału (dołączony sterylny pojemnik). Następnie zabezpieczony materiał do badań przesyła się kurierem na adres zwrotny. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta oraz instrukcja nadania przesyłki. Wynik testu wysyłany jest e-mailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 10 dni roboczych, licząc od otrzymania materiału przez laboratorium.


Uwaga: Do każdego badania dostarczany jest specjalny Zestaw Pobraniowy w zależności od rodzaju próbki - krew/kał. Jedno badanie wykonywane jest dla jednej osoby.
Jeżeli decydujesz się na większą ilość badań, prosimy o informacje w "uwagach do zamówienia" dla ilu osób przeznaczone są badania.


Zawartość zestawu pobraniowego

Zestaw pobraniowy przesyłany do Klienta zawiera:

 • Jałowy pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
 • Wkład chłodzący, który po zamrożeniu w zamrażalce zapewnia odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
 • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim

Czym jest kalprotektyna?

Kalprotektyna to najnowszy marker stanu zapalnego w jelitach. Jej zwiększone stężenie w kale związane jest z wystąpieniem ostrych stanów zapalnych, takich jak:

 • nieswoiste zapalenie jelit (choroba Leśnowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),
 • polipy i nowotwory jelita,
 • infekcje bakteryjne.

Kalprotektyna jest białkiem wiążącym wapń i cynk, które stanowi około 60 % białek neutrofili. W mniejszych ilościach występuje w monocytach i makrofagach. Stężenie kalprotektyny w kale występuje wskutek napływu neutrofilów do światła jelit przez zmienioną zapalnie błonę śluzową jelit.

Wykazano, że wzrost poziomu kalprotektyny w kale ma miejsce w przypadku ostrych stanów zapalnych, takich jak nowotwory jelit czy nieswoiste choroby zapalne. U pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit dochodzi do rozszczelnienia bariery jelitowej, a w konsekwencji do przenikania leukocytów przez ścianę jelita. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie kalprotektyny w kale i określanie jej stężenia. U chorych z NZJ w stanie zaostrzenia choroby stężenie omawianej substancji jest znacznie wyższe niż u osób zdrowych.

Cechy towaru

Opinie

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki