Strona firmowa: 4Active.eu
Waluta:
PLN
 Valida - SCAN Jelitowy  Diagnostyka dysbiozy i stanu zapalne jelit pod kątem doboru probiotyku.
 Valida - SCAN Jelitowy  Diagnostyka dysbiozy i stanu zapalne jelit pod kątem doboru probiotyku.
 Valida - SCAN Jelitowy  Diagnostyka dysbiozy i stanu zapalne jelit pod kątem doboru probiotyku.
 Valida - SCAN Jelitowy  Diagnostyka dysbiozy i stanu zapalne jelit pod kątem doboru probiotyku.

WYSYŁKOWE BADANIE MEDYCZNE


Diagnostyka dysbiozy jelitowej, grzybicy (kandydozy) jelit + dwa podstawowe makrery jelitowe

 • Pakiet badań: Valida - Mikroflora Jelitowa (19 bakterii, Kandydoza), Kalprotektyna, Wydzielnicze IgA. - badanie kału
 • Materiał transportowany w warunkach chłodniczych - bezpłatna wysyłka
 • Wynik jakościowy i ilościowy opracowany w laboratorium
 • Interpretacja wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego

Opis produktu Valida – SCAN Jelitowy

Valida – SCAN Jelitowy Badanie pozwala na ocenę mikroflory jelitowej oraz zdiagnozowania stanów zapalnych, z uwzględnieniem infekcji śluzówkowych. Wynik umożliwia właściwy dobór celowanej probiotykoterapii. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Materiał do badania próbka kału
Warunki transportu próbki materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą przesyłką kurierską
Grupy badanych bakterii jelitowych mikroflora ochronna, immunostymulująca, oraz bakterie proteolityczne
Grupy badanych grzybów grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
Metoda diagnostyczna metoda posiewu na podłożach mikrobiologicznych wykonywana w laboratorium Prolab w Krakowie
Wynik jakościowy i ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Sposób przeprowadzenia Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. W laboratorium wykonywany jest posiew treści jelitowej pod badanie bakterii i grzybów oraz inne badania metodą PCR. Wynik jest przesyłany e-mailowo lub listownie do 15 dni roboczych.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania mikrobiologicznego jest przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni antybiotyków oraz doustnych leków przeciwgrzybicznych.

Lista badanej Mikroflory jelitowej

Poniżej zamieszczono listę rodzajów oraz gatunków bakterii badanych w pakiecie Valida – Mikroflora jelitowa. Zastrzega się możliwość drobnych zmian listy objętych badaniem.

 • Bakterie z rodzaju Enterococcus, w tym E.faecalis/faecium
 • Bakterie z rodzaju Enterobacteriacea, w tym: E. coli immunostymulujące, i E. coli Biovare, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella morgani
 • Bakterie z rodzaju Streptococcus
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus
 • Bakterie z rodzaju Lactobacillus, w tym H2O2-Lactobacillus
 • Bakterie z rodzaju Bifidobacterium
 • Bakterie z rodzaju Bacteroides
 • Diagnostyka grzybów i pleśni m.in. Candida albicans
 • Bakterie chorobotwórcze: Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Aeromonas spp., Clostridium spp., Campylobacter spp.

Lista badanych markerów zapalnych

 • Kalprotektyna
 • Wydzielnicze IgA

Procedura wykonania

Przed przeprowadzeniem badania dostarczany jest specjalny zestaw pobraniowy zawierający wszelkie niezbędne narzędzia konieczne do pobrania odpowiedniej ilości materiału oraz utrzymania środowiska ujemnej temperatury. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu niewielkiej ilości próbki kału (dołączony sterylny pojemnik)oraz próbki krwi z palca. Następnie zabezpieczony materiał do badań przesyła się kurierem na adres laboratorium. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta zwrotna oraz instrukcja nadania przesyłki. Wynik testu wysyłany jest emailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 15 dni roboczych, licząc od otrzymania materiału przez laboratorium. Do wyniku dołączona jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Zawartość zestawu pobraniowego

Zestaw pobraniowy zawiera przesyłany do Klienta:

 • Jałowy pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
 • Dwa podwójne wkłady chłodzące, które po zamrożeniu w zamrażalce zapewniają odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
 • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim

Czym jest dysbioza jelitowa?

Nasz organizm skupia w sobie różne mikroorganizmy (bakterie, wirus, drożdże...). Pełnią one ważne i specyficzne funkcje dla naszego zdrowia. Dlatego każde zaburzenie równowagi w mikrobiocie może pociągnąć za sobą problemy fizjologiczne.

Dlaczego mikroflora jelitowa jest ważna?

 • Bakterie jelitowe ważą nawet 1,5 kg.
 • Ich genom jest wielokrotnie większy od ludzkiego.
 • Produkują więcej enzymów trawiennych niż człowiek.
 • Od ich kondycji zależy nasz stan zdrowia, podatność na choroby i samopoczucie.

Zaburzenia równowagi mikrobioty może potencjalnie wywołać:

 • zaburzenia trawienia,
 • alergie (skórne, oddechowe),
 • choroby metaboliczne (cukrzyca, otyłość),
 • infekcje pochwy (bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza),
 • stres, niepokój,
 • depresja,
 • niektóre choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane).

Zaburzenia na poziomie jelit dotykają aż 60% populacji.

Szczegółowa diagnostyka wraz z odpowiednią probiotykoterapią celowaną zapewnią Ci skuteczność w walce o przywrócenie równowagi mikroflory jelitowej.

Polityka jakości

Wszystkie oferowane przez nas badania wysyłkowe są możliwe do wykonania z przesłanej próbki z zachowaniem najwyższej jakości wyników. Każdorazowo laboratorium weryfikuje czy przesłany materiał nadaje się do oznaczeń. Współpracujemy jedynie z specjalistycznymi laboratoriami mikrobiologicznymi aby dostarczać najwyższej jakości analizy i wiarygodne wyniki. Model współpracy znacznie ułatwia i przyspiesza naszym pacjentom wykonanie wszystkich badań z tzw. jednego pobrania. W naszych partnerskich laboratoriach pracują wysoko wykwalifikowanymi diagności o stopniach naukowych doktorskich, pracują na sprzęcie renomowanych marek i działają według standardów ISO 17025 I zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej poddając się regularnym międzynarodowym kontrolom jakości.

4active od 10 lat zajmuje się diagnostyka medyczna na potrzeby dietoterapii. Wysoka jakość i rzetelność dostarczanych przez nas usług jest naszym priorytetem.

Opis towaru

WYSYŁKOWE BADANIE MEDYCZNE


Diagnostyka dysbiozy jelitowej, grzybicy (kandydozy) jelit + dwa podstawowe makrery jelitowe

 • Pakiet badań: Valida - Mikroflora Jelitowa (19 bakterii, Kandydoza), Kalprotektyna, Wydzielnicze IgA. - badanie kału
 • Materiał transportowany w warunkach chłodniczych - bezpłatna wysyłka
 • Wynik jakościowy i ilościowy opracowany w laboratorium
 • Interpretacja wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego

Opis produktu Valida – SCAN Jelitowy

Valida – SCAN Jelitowy Badanie pozwala na ocenę mikroflory jelitowej oraz zdiagnozowania stanów zapalnych, z uwzględnieniem infekcji śluzówkowych. Wynik umożliwia właściwy dobór celowanej probiotykoterapii. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Materiał do badania próbka kału
Warunki transportu próbki materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą przesyłką kurierską
Grupy badanych bakterii jelitowych mikroflora ochronna, immunostymulująca, oraz bakterie proteolityczne
Grupy badanych grzybów grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
Metoda diagnostyczna metoda posiewu na podłożach mikrobiologicznych wykonywana w laboratorium Prolab w Krakowie
Wynik jakościowy i ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Sposób przeprowadzenia Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. W laboratorium wykonywany jest posiew treści jelitowej pod badanie bakterii i grzybów oraz inne badania metodą PCR. Wynik jest przesyłany e-mailowo lub listownie do 15 dni roboczych.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania mikrobiologicznego jest przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni antybiotyków oraz doustnych leków przeciwgrzybicznych.

Lista badanej Mikroflory jelitowej

Poniżej zamieszczono listę rodzajów oraz gatunków bakterii badanych w pakiecie Valida – Mikroflora jelitowa. Zastrzega się możliwość drobnych zmian listy objętych badaniem.

 • Bakterie z rodzaju Enterococcus, w tym E.faecalis/faecium
 • Bakterie z rodzaju Enterobacteriacea, w tym: E. coli immunostymulujące, i E. coli Biovare, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella morgani
 • Bakterie z rodzaju Streptococcus
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus
 • Bakterie z rodzaju Lactobacillus, w tym H2O2-Lactobacillus
 • Bakterie z rodzaju Bifidobacterium
 • Bakterie z rodzaju Bacteroides
 • Diagnostyka grzybów i pleśni m.in. Candida albicans
 • Bakterie chorobotwórcze: Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Aeromonas spp., Clostridium spp., Campylobacter spp.

Lista badanych markerów zapalnych

 • Kalprotektyna
 • Wydzielnicze IgA

Procedura wykonania

Przed przeprowadzeniem badania dostarczany jest specjalny zestaw pobraniowy zawierający wszelkie niezbędne narzędzia konieczne do pobrania odpowiedniej ilości materiału oraz utrzymania środowiska ujemnej temperatury. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu niewielkiej ilości próbki kału (dołączony sterylny pojemnik)oraz próbki krwi z palca. Następnie zabezpieczony materiał do badań przesyła się kurierem na adres laboratorium. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta zwrotna oraz instrukcja nadania przesyłki. Wynik testu wysyłany jest emailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 15 dni roboczych, licząc od otrzymania materiału przez laboratorium. Do wyniku dołączona jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Zawartość zestawu pobraniowego

Zestaw pobraniowy zawiera przesyłany do Klienta:

 • Jałowy pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
 • Dwa podwójne wkłady chłodzące, które po zamrożeniu w zamrażalce zapewniają odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
 • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim

Czym jest dysbioza jelitowa?

Nasz organizm skupia w sobie różne mikroorganizmy (bakterie, wirus, drożdże...). Pełnią one ważne i specyficzne funkcje dla naszego zdrowia. Dlatego każde zaburzenie równowagi w mikrobiocie może pociągnąć za sobą problemy fizjologiczne.

Dlaczego mikroflora jelitowa jest ważna?

 • Bakterie jelitowe ważą nawet 1,5 kg.
 • Ich genom jest wielokrotnie większy od ludzkiego.
 • Produkują więcej enzymów trawiennych niż człowiek.
 • Od ich kondycji zależy nasz stan zdrowia, podatność na choroby i samopoczucie.

Zaburzenia równowagi mikrobioty może potencjalnie wywołać:

 • zaburzenia trawienia,
 • alergie (skórne, oddechowe),
 • choroby metaboliczne (cukrzyca, otyłość),
 • infekcje pochwy (bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza),
 • stres, niepokój,
 • depresja,
 • niektóre choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane).

Zaburzenia na poziomie jelit dotykają aż 60% populacji.

Szczegółowa diagnostyka wraz z odpowiednią probiotykoterapią celowaną zapewnią Ci skuteczność w walce o przywrócenie równowagi mikroflory jelitowej.

Polityka jakości

Wszystkie oferowane przez nas badania wysyłkowe są możliwe do wykonania z przesłanej próbki z zachowaniem najwyższej jakości wyników. Każdorazowo laboratorium weryfikuje czy przesłany materiał nadaje się do oznaczeń. Współpracujemy jedynie z specjalistycznymi laboratoriami mikrobiologicznymi aby dostarczać najwyższej jakości analizy i wiarygodne wyniki. Model współpracy znacznie ułatwia i przyspiesza naszym pacjentom wykonanie wszystkich badań z tzw. jednego pobrania. W naszych partnerskich laboratoriach pracują wysoko wykwalifikowanymi diagności o stopniach naukowych doktorskich, pracują na sprzęcie renomowanych marek i działają według standardów ISO 17025 I zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej poddając się regularnym międzynarodowym kontrolom jakości.

4active od 10 lat zajmuje się diagnostyka medyczna na potrzeby dietoterapii. Wysoka jakość i rzetelność dostarczanych przez nas usług jest naszym priorytetem.

Cechy towaru

Opinie