Strona firmowa: 4Active.eu
Waluta:
PLN
Nowość
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej w pakiecie rozszerzonym
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej w pakiecie rozszerzonym
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej w pakiecie rozszerzonym
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej w pakiecie rozszerzonym
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej w pakiecie rozszerzonym

Diagnostyka dysbiozy jelitowej


 • Pakiet ROZSZERZONY badania mikroflory jelitowej z próbki kału
 • Materiał transportowany w warunkach chłodniczych - bezpłatna wysyłka
 • Wynik jakościowy i ilościowy opracowany w laboratorium
 • Interpretacja wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego

Opis produktu Valida – Mikroflora jelitowa PLUS

Valida – Mikroflora jelitowa PLUS jest badaniem pozwalającym na ocenę jakościową oraz ilościową szczepów bakterii i grzybów zasiedlających nasz przewód pokarmowy. Rozszerzony panel badania obejmuje dodatkowo identyfikację jakościową bakterii odżywiających komórki nabłonka jelita: Akkermansia muciniphila, Faecalibactrium prausnitzii wykonaną metodą PCR. Dodatkowo wykonywane jest oznaczenie jakościowe kalprotektyny (markera stanu zapalnego jelita) oraz krwi utajonej w kale. Badanie przeprowadza laboratorium Prolab w Krakowie na podstawie przesłanej próbki kału. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Materiał do badania próbka kału
Warunki transportu próbki materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą przesyłką kurierską
Grupy badanych bakterii jelitowych mikroflora ochronna, immunostymulująca, bakterie proteolityczne, mikroflora odżywiająca nabłonek jelita
Grupy badanych grzybów grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
Badanie obecności
kalprotektyna i krew utajona w kale
Metoda diagnostyczna metoda posiewu na podłożach mikrobiologicznych, metoda PCR, metoda immunochromatograficzna (kalprotektyna i krew utajona) wykonywana w laboratorium Prolab w Krakowie
Wynik jakościowy i ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Sposób przeprowadzenia Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. Wynik jest przesyłany e-mailowo lub listownie do 15 dni roboczych.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania mikrobiologicznego jest przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni antybiotyków oraz doustnych leków przeciwgrzybicznych.

Lista badanej mikroflory jelitowej

Poniżej zamieszczono listę rodzajów oraz gatunków bakterii badanych w pakiecie Valida - Mikroflora jelitowa PLUS. Zastrzega się możliwość drobnych zmian listy objętych badaniem.

 • Bakterie z rodzaju Enterococcus, w tym E.faecalis/faecium
 • Bakterie z rodzaju Enterobacteriacea, w tym: E. coli immunostymulujące, i E. coli Biovare, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella morgani
 • Bakterie z rodzaju Streptococcus
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus
 • Bakterie z rodzaju Lactobacillus, w tym H2O2-Lactobacillus
 • Bakterie z rodzaju Bifidobacterium
 • Bakterie z rodzaju Bacteroides
 • Diagnostyka grzybów i pleśni m.in. Candida albicans
 • Bakterie chorobotwórcze: Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Aeromonas spp., Clostridium spp., Campylobacter spp.

Dodatkowe badania wykonywane w panelu Valida – Mikroflora jelitowa PLUS

 • bakterie odżywiające komórki nabłonka jelita Akkermansia muciniphila, Faecalibactrium prausnitzii z wykorzystaniem metody molekularnej PCR
 • jakościowe oznaczenie kalprotektyny (marker stanu zapalnego jelita) oraz krwi utajonej w kale

Procedura wykonania

Przed przeprowadzeniem badania dostarczany jest specjalny zestaw pobraniowy zawierający wszelkie niezbędne narzędzia konieczne do pobrania odpowiedniej ilości materiału oraz utrzymania środowiska ujemnej temperatury. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu niewielkiej ilości próbki kału (dołączony sterylny pojemnik). Następnie zabezpieczony materiał do badań przesyła się kurierem na adres laboratorium. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta zwrotna oraz instrukcja nadania przesyłki. Wynik testu wysyłany jest emailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 15 dni roboczych, licząc od otrzymania materiału przez laboratorium. Do wyniku dołączona jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Zawartość zestawu pobraniowego

Zestaw pobraniowy zawiera:

 • Jałowy pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
 • Dwa podwójne wkłady chłodzące, które po schłodzeniu w zamrażarce zapewniają odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
 • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim

Czym jest dysbioza jelitowa?

Nasz organizm skupia w sobie różne mikroorganizmy (bakterie, wirus, drożdże...). Pełnią one ważne i specyficzne funkcje dla naszego zdrowia. Dlatego każde zaburzenie równowagi w mikrobiocie może pociągnąć za sobą problemy fizjologiczne.

Dlaczego mikroflora jelitowa jest ważna?

 • Bakterie jelitowe ważą nawet 1,5 kg.
 • Ich genom jest wielokrotnie większy od ludzkiego.
 • Produkują więcej enzymów trawiennych niż człowiek.
 • Od ich kondycji zależy nasz stan zdrowia, podatność na choroby i samopoczucie.

Zaburzenia równowagi mikrobioty może potencjalnie wywołać:

 • zaburzenia trawienia (bóle brzucha, problemy z pasażem jelitowym, skurcze, wzdęcia, nudności),
 • alergie (skórne, oddechowe),
 • choroby metaboliczne (cukrzyca, otyłość),
 • infekcje pochwy (bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza),
 • stres, niepokój,
 • depresję,
 • niektóre choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane)
 • oraz wiele innych.

Zaburzenia na poziomie jelit dotykają aż 60% populacji. Szczegółowa diagnostyka wraz z odpowiednią probiotykoterapią celowaną zapewnią Ci skuteczność w walce o przywrócenie równowagi mikroflory jelitowej.

Przeglądasz ofertę archiwalną

Opis towaru

Diagnostyka dysbiozy jelitowej


 • Pakiet ROZSZERZONY badania mikroflory jelitowej z próbki kału
 • Materiał transportowany w warunkach chłodniczych - bezpłatna wysyłka
 • Wynik jakościowy i ilościowy opracowany w laboratorium
 • Interpretacja wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego

Opis produktu Valida – Mikroflora jelitowa PLUS

Valida – Mikroflora jelitowa PLUS jest badaniem pozwalającym na ocenę jakościową oraz ilościową szczepów bakterii i grzybów zasiedlających nasz przewód pokarmowy. Rozszerzony panel badania obejmuje dodatkowo identyfikację jakościową bakterii odżywiających komórki nabłonka jelita: Akkermansia muciniphila, Faecalibactrium prausnitzii wykonaną metodą PCR. Dodatkowo wykonywane jest oznaczenie jakościowe kalprotektyny (markera stanu zapalnego jelita) oraz krwi utajonej w kale. Badanie przeprowadza laboratorium Prolab w Krakowie na podstawie przesłanej próbki kału. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Materiał do badania próbka kału
Warunki transportu próbki materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą przesyłką kurierską
Grupy badanych bakterii jelitowych mikroflora ochronna, immunostymulująca, bakterie proteolityczne, mikroflora odżywiająca nabłonek jelita
Grupy badanych grzybów grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
Badanie obecności
kalprotektyna i krew utajona w kale
Metoda diagnostyczna metoda posiewu na podłożach mikrobiologicznych, metoda PCR, metoda immunochromatograficzna (kalprotektyna i krew utajona) wykonywana w laboratorium Prolab w Krakowie
Wynik jakościowy i ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Sposób przeprowadzenia Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. Wynik jest przesyłany e-mailowo lub listownie do 15 dni roboczych.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania mikrobiologicznego jest przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni antybiotyków oraz doustnych leków przeciwgrzybicznych.

Lista badanej mikroflory jelitowej

Poniżej zamieszczono listę rodzajów oraz gatunków bakterii badanych w pakiecie Valida - Mikroflora jelitowa PLUS. Zastrzega się możliwość drobnych zmian listy objętych badaniem.

 • Bakterie z rodzaju Enterococcus, w tym E.faecalis/faecium
 • Bakterie z rodzaju Enterobacteriacea, w tym: E. coli immunostymulujące, i E. coli Biovare, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella morgani
 • Bakterie z rodzaju Streptococcus
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus
 • Bakterie z rodzaju Lactobacillus, w tym H2O2-Lactobacillus
 • Bakterie z rodzaju Bifidobacterium
 • Bakterie z rodzaju Bacteroides
 • Diagnostyka grzybów i pleśni m.in. Candida albicans
 • Bakterie chorobotwórcze: Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Aeromonas spp., Clostridium spp., Campylobacter spp.

Dodatkowe badania wykonywane w panelu Valida – Mikroflora jelitowa PLUS

 • bakterie odżywiające komórki nabłonka jelita Akkermansia muciniphila, Faecalibactrium prausnitzii z wykorzystaniem metody molekularnej PCR
 • jakościowe oznaczenie kalprotektyny (marker stanu zapalnego jelita) oraz krwi utajonej w kale

Procedura wykonania

Przed przeprowadzeniem badania dostarczany jest specjalny zestaw pobraniowy zawierający wszelkie niezbędne narzędzia konieczne do pobrania odpowiedniej ilości materiału oraz utrzymania środowiska ujemnej temperatury. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu niewielkiej ilości próbki kału (dołączony sterylny pojemnik). Następnie zabezpieczony materiał do badań przesyła się kurierem na adres laboratorium. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta zwrotna oraz instrukcja nadania przesyłki. Wynik testu wysyłany jest emailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 15 dni roboczych, licząc od otrzymania materiału przez laboratorium. Do wyniku dołączona jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Zawartość zestawu pobraniowego

Zestaw pobraniowy zawiera:

 • Jałowy pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
 • Dwa podwójne wkłady chłodzące, które po schłodzeniu w zamrażarce zapewniają odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
 • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim

Czym jest dysbioza jelitowa?

Nasz organizm skupia w sobie różne mikroorganizmy (bakterie, wirus, drożdże...). Pełnią one ważne i specyficzne funkcje dla naszego zdrowia. Dlatego każde zaburzenie równowagi w mikrobiocie może pociągnąć za sobą problemy fizjologiczne.

Dlaczego mikroflora jelitowa jest ważna?

 • Bakterie jelitowe ważą nawet 1,5 kg.
 • Ich genom jest wielokrotnie większy od ludzkiego.
 • Produkują więcej enzymów trawiennych niż człowiek.
 • Od ich kondycji zależy nasz stan zdrowia, podatność na choroby i samopoczucie.

Zaburzenia równowagi mikrobioty może potencjalnie wywołać:

 • zaburzenia trawienia (bóle brzucha, problemy z pasażem jelitowym, skurcze, wzdęcia, nudności),
 • alergie (skórne, oddechowe),
 • choroby metaboliczne (cukrzyca, otyłość),
 • infekcje pochwy (bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza),
 • stres, niepokój,
 • depresję,
 • niektóre choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane)
 • oraz wiele innych.

Zaburzenia na poziomie jelit dotykają aż 60% populacji. Szczegółowa diagnostyka wraz z odpowiednią probiotykoterapią celowaną zapewnią Ci skuteczność w walce o przywrócenie równowagi mikroflory jelitowej.

Cechy towaru

Opinie

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki