Strona firmowa: 4Active.eu
Telefon: 12 399 43 34
Waluta:
PLN
Nowość
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej, kandydozy (grzybicy jelit) i pasożytów w pakiecie rozszerzonym
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej, kandydozy (grzybicy jelit) i pasożytów w pakiecie rozszerzonym
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej, kandydozy (grzybicy jelit) i pasożytów w pakiecie rozszerzonym
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej, kandydozy (grzybicy jelit) i pasożytów w pakiecie rozszerzonym
 Valida – Mikroflora jelitowa PLUS  Laboratoryjne badanie mikroflory jelitowej, kandydozy (grzybicy jelit) i pasożytów w pakiecie rozszerzonym

WYSYŁKOWE BADANIE MEDYCZNE


Diagnostyka dysbiozy jelitowej, grzybicy jelit i pasożytów


 • Pakiet ROZSZERZONY badania mikroflory jelitowej w kale
 • Materiał transportowany w warunkach chłodniczych - bezpłatna wysyłka
 • Wynik jakościowy i ilościowy opracowany w laboratorium
 • Interpretacja wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego

Opis produktu Valida – Mikroflora jelitowa PLUS

Valida – Mikroflora jelitowa PLUS jest badaniem dysbiozy jelitowej i grzybicy układu pokarmowego. Pozwala na ocenę jakościową oraz ilościową szczepów bakterii i grzybów zasiedlających nasz przewód pokarmowy. Rozszerzony panel badania obejmuje dodatkowo identyfikację jakościową bakterii odżywiających komórki nabłonka jelita: Akkermansia muciniphila, Faecalibactrium prausnitzii wykonaną metodą PCR. Dodatkowo wykonywane jest oznaczenie ilościowe kalprotektyny (markera stanu zapalnego jelita) oraz pasożytów w kale. Badanie przeprowadza laboratorium Prolab w Krakowie na podstawie przesłanej próbki kału. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Materiał do badania próbka kału
Warunki transportu próbki materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą przesyłką kurierską
Grupy badanych bakterii jelitowych mikroflora ochronna, immunostymulująca, bakterie proteolityczne, mikroflora odżywiająca nabłonek jelita
Grupy badanych grzybów grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
Badanie obecności
kalprotektyna, pasożyty
Metoda diagnostyczna metoda posiewu na podłożach mikrobiologicznych i metoda PCR wykonywana w laboratorium Prolab w Krakowie, metoda ELISA (kalprotektyna), antygen Lamblia ELISA, pasożyty 24 rozmazy
Wynik jakościowy i ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Sposób przeprowadzenia Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. W laboratorium wykonywany jest posiew treści jelitowej pod badanie bakterii i grzybów oraz inne badania metodą PCR. Wynik jest przesyłany e-mailowo lub listownie do 15 dni roboczych.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania mikrobiologicznego jest przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni antybiotyków oraz doustnych leków przeciwgrzybicznych.

Lista badanej mikroflory jelitowej

Poniżej zamieszczono listę rodzajów oraz gatunków bakterii badanych w pakiecie Valida - Mikroflora jelitowa PLUS. Zastrzega się możliwość drobnych zmian listy objętych badaniem.

 • Bakterie z rodzaju Enterococcus, w tym E.faecalis/faecium
 • Bakterie z rodzaju Enterobacteriacea, w tym: E. coli immunostymulujące, i E. coli Biovare, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella morgani
 • Bakterie z rodzaju Streptococcus
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus
 • Bakterie z rodzaju Lactobacillus, w tym H2O2-Lactobacillus
 • Bakterie z rodzaju Bifidobacterium
 • Bakterie z rodzaju Bacteroides
 • Diagnostyka grzybów i pleśni m.in. Candida albicans
 • Bakterie chorobotwórcze: Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Aeromonas spp., Clostridium spp., Campylobacter spp.

Dodatkowe badania wykonywane w panelu Valida – Mikroflora jelitowa PLUS

 • bakterie odżywiające komórki nabłonka jelita Akkermansia muciniphila, Faecalibactrium prausnitzii z wykorzystaniem metody molekularnej PCR
 • ilościowe oznaczenie kalprotektyny (marker stanu zapalnego jelita)

Procedura wykonania

Przed przeprowadzeniem badania dostarczany jest specjalny zestaw pobraniowy zawierający wszelkie niezbędne narzędzia konieczne do pobrania odpowiedniej ilości materiału oraz utrzymania środowiska niskiej temperatury. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu niewielkiej ilości próbki kału (dołączony sterylny pojemnik). Następnie zabezpieczony materiał do badań przesyła się kurierem na adres laboratorium. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta zwrotna oraz instrukcja nadania przesyłki. Wynik testu wysyłany jest emailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 15 dni roboczych, licząc od otrzymania materiału przez laboratorium. Do wyniku dołączona jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Zawartość zestawu pobraniowego

Zestaw pobraniowy do badania mikroflory jelit zawiera:

 • Jałowy pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
 • Dwa podwójne wkłady chłodzące, które po schłodzeniu w zamrażarce zapewniają odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
 • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim
 • Zestaw pobraniowy do badania pasożytów zawiera:

  • 3 x pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
  • Dwa podwójne wkłady chłodzące, które po schłodzeniu w zamrażarce zapewniają odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
  • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim

  Czym jest dysbioza jelitowa?

  Nasz organizm skupia w sobie różne mikroorganizmy (bakterie, wirus, drożdże...). Pełnią one ważne i specyficzne funkcje dla naszego zdrowia. Dlatego każde zaburzenie równowagi w mikrobiocie może pociągnąć za sobą problemy fizjologiczne.

  Dlaczego mikroflora jelitowa jest ważna?

  • Bakterie jelitowe ważą nawet 1,5 kg.
  • Ich genom jest wielokrotnie większy od ludzkiego.
  • Produkują więcej enzymów trawiennych niż człowiek.
  • Od ich kondycji zależy nasz stan zdrowia, podatność na choroby i samopoczucie.

  Zaburzenia równowagi mikrobioty może potencjalnie wywołać:

  • zaburzenia trawienia (bóle brzucha, problemy z pasażem jelitowym, skurcze, wzdęcia, nudności),
  • alergie (skórne, oddechowe),
  • choroby metaboliczne (cukrzyca, otyłość),
  • infekcje pochwy (bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza),
  • stres, niepokój,
  • depresję,
  • niektóre choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane)
  • oraz wiele innych.

  Zaburzenia na poziomie jelit dotykają aż 60% populacji. Szczegółowa diagnostyka wraz z odpowiednią probiotykoterapią celowaną zapewnią Ci skuteczność w walce o przywrócenie równowagi mikroflory jelitowej.

Opis towaru

WYSYŁKOWE BADANIE MEDYCZNE


Diagnostyka dysbiozy jelitowej, grzybicy jelit i pasożytów


 • Pakiet ROZSZERZONY badania mikroflory jelitowej w kale
 • Materiał transportowany w warunkach chłodniczych - bezpłatna wysyłka
 • Wynik jakościowy i ilościowy opracowany w laboratorium
 • Interpretacja wyniku wraz z propozycją postępowania terapeutycznego

Opis produktu Valida – Mikroflora jelitowa PLUS

Valida – Mikroflora jelitowa PLUS jest badaniem dysbiozy jelitowej i grzybicy układu pokarmowego. Pozwala na ocenę jakościową oraz ilościową szczepów bakterii i grzybów zasiedlających nasz przewód pokarmowy. Rozszerzony panel badania obejmuje dodatkowo identyfikację jakościową bakterii odżywiających komórki nabłonka jelita: Akkermansia muciniphila, Faecalibactrium prausnitzii wykonaną metodą PCR. Dodatkowo wykonywane jest oznaczenie ilościowe kalprotektyny (markera stanu zapalnego jelita) oraz pasożytów w kale. Badanie przeprowadza laboratorium Prolab w Krakowie na podstawie przesłanej próbki kału. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Materiał do badania próbka kału
Warunki transportu próbki materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą przesyłką kurierską
Grupy badanych bakterii jelitowych mikroflora ochronna, immunostymulująca, bakterie proteolityczne, mikroflora odżywiająca nabłonek jelita
Grupy badanych grzybów grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
Badanie obecności
kalprotektyna, pasożyty
Metoda diagnostyczna metoda posiewu na podłożach mikrobiologicznych i metoda PCR wykonywana w laboratorium Prolab w Krakowie, metoda ELISA (kalprotektyna), antygen Lamblia ELISA, pasożyty 24 rozmazy
Wynik jakościowy i ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Sposób przeprowadzenia Badanie przeprowadzane laboratoryjnie – konieczność przesłania materiału do 24h od pobrania. W laboratorium wykonywany jest posiew treści jelitowej pod badanie bakterii i grzybów oraz inne badania metodą PCR. Wynik jest przesyłany e-mailowo lub listownie do 15 dni roboczych.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania mikrobiologicznego jest przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni antybiotyków oraz doustnych leków przeciwgrzybicznych.

Lista badanej mikroflory jelitowej

Poniżej zamieszczono listę rodzajów oraz gatunków bakterii badanych w pakiecie Valida - Mikroflora jelitowa PLUS. Zastrzega się możliwość drobnych zmian listy objętych badaniem.

 • Bakterie z rodzaju Enterococcus, w tym E.faecalis/faecium
 • Bakterie z rodzaju Enterobacteriacea, w tym: E. coli immunostymulujące, i E. coli Biovare, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella morgani
 • Bakterie z rodzaju Streptococcus
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus
 • Bakterie z rodzaju Lactobacillus, w tym H2O2-Lactobacillus
 • Bakterie z rodzaju Bifidobacterium
 • Bakterie z rodzaju Bacteroides
 • Diagnostyka grzybów i pleśni m.in. Candida albicans
 • Bakterie chorobotwórcze: Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Aeromonas spp., Clostridium spp., Campylobacter spp.

Dodatkowe badania wykonywane w panelu Valida – Mikroflora jelitowa PLUS

 • bakterie odżywiające komórki nabłonka jelita Akkermansia muciniphila, Faecalibactrium prausnitzii z wykorzystaniem metody molekularnej PCR
 • ilościowe oznaczenie kalprotektyny (marker stanu zapalnego jelita)

Procedura wykonania

Przed przeprowadzeniem badania dostarczany jest specjalny zestaw pobraniowy zawierający wszelkie niezbędne narzędzia konieczne do pobrania odpowiedniej ilości materiału oraz utrzymania środowiska niskiej temperatury. Przeprowadzenie badania polega na pobraniu niewielkiej ilości próbki kału (dołączony sterylny pojemnik). Następnie zabezpieczony materiał do badań przesyła się kurierem na adres laboratorium. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta zwrotna oraz instrukcja nadania przesyłki. Wynik testu wysyłany jest emailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 15 dni roboczych, licząc od otrzymania materiału przez laboratorium. Do wyniku dołączona jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Zawartość zestawu pobraniowego

Zestaw pobraniowy do badania mikroflory jelit zawiera:

 • Jałowy pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
 • Dwa podwójne wkłady chłodzące, które po schłodzeniu w zamrażarce zapewniają odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
 • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim
 • Zestaw pobraniowy do badania pasożytów zawiera:

  • 3 x pojemnik na kał, wyłącznie do jednorazowego użycia
  • Dwa podwójne wkłady chłodzące, które po schłodzeniu w zamrażarce zapewniają odpowiednią temperaturę podczas wysyłki
  • Formularz zlecenia z instrukcją pobrania próbki kału w języku polskim

  Czym jest dysbioza jelitowa?

  Nasz organizm skupia w sobie różne mikroorganizmy (bakterie, wirus, drożdże...). Pełnią one ważne i specyficzne funkcje dla naszego zdrowia. Dlatego każde zaburzenie równowagi w mikrobiocie może pociągnąć za sobą problemy fizjologiczne.

  Dlaczego mikroflora jelitowa jest ważna?

  • Bakterie jelitowe ważą nawet 1,5 kg.
  • Ich genom jest wielokrotnie większy od ludzkiego.
  • Produkują więcej enzymów trawiennych niż człowiek.
  • Od ich kondycji zależy nasz stan zdrowia, podatność na choroby i samopoczucie.

  Zaburzenia równowagi mikrobioty może potencjalnie wywołać:

  • zaburzenia trawienia (bóle brzucha, problemy z pasażem jelitowym, skurcze, wzdęcia, nudności),
  • alergie (skórne, oddechowe),
  • choroby metaboliczne (cukrzyca, otyłość),
  • infekcje pochwy (bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza),
  • stres, niepokój,
  • depresję,
  • niektóre choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane)
  • oraz wiele innych.

  Zaburzenia na poziomie jelit dotykają aż 60% populacji. Szczegółowa diagnostyka wraz z odpowiednią probiotykoterapią celowaną zapewnią Ci skuteczność w walce o przywrócenie równowagi mikroflory jelitowej.

Cechy towaru

Opinie